Verstopping?

Verstoppingen in bv. uw wastafel, keukenafvoer, douche of toilet lossen wij voor u op. Dit geldt voor alle verstoppingen zowel binnen- als buitenshuis. Na het ontstoppen is in 90% van alle gevallen de oorzaak van de verstoppingen bekend. Mocht het vermoeden ontstaan dat er een constructiefout, verzakking en/of breuk in de afvoerleiding zit, kunnen wij dit in beeld brengen d.m.v. een visuele en/of camera inspectie.

Een rioolverstopping ontstaat regelmatig. Het aantal rioolverstoppingen kunnen we met elkaar terugdringen door simpelweg geen vaste stoffen in de rioolafvoer terecht te laten komen. Zorg dat onderstaande vaste stoffen niet in de rioolafvoer komen:

  • Textiel
  • Maandverband / tampons
  • Natte doekjes
  • Babydoekjes
  • Zand
  • Plastic e.d.
  • Vet / olie

Vooral vet, olie, maandverband en tampons zijn belangrijke veroorzakers van een verstopping in het riool.

Heeft u toch een verstopping?

Neem dan contact met ons op!