Dakgoot reinigen

Image Frame

Dakgootreiniging

Dakgoten vormen een belangrijke schakel in een rioleringsstelsel. Enorme hoeveelheden regenwater dienen immers op een adequate wijze afgevoerd te worden. Door dakgoten op tijd te laten reinigen, voorkomt u dat de goot én de aangesloten riolering overmatig vervuild en verstopt raakt. Dus ook voor dakgoten geldt dat preventief onderhoud noodzakelijk is.

Het schoonmaken van een dakgoot omvat de volgende werkzaamheden:

  • Voorafgaand aan het reinigen berichten we de bewoners. Dit gebeurt in samenwerking met de opdrachtgever. Bewoners ontvangen een meldingskaart van de uit te voeren werkzaamheden;
  • Het opgenomen vuil nemen we in en voeren we af;
  • We ruimen alles op en leveren het bezemschoon op;
  • We vermelden eventuele mankementen van de dakgoten aan de bewoner .